Elazığ Depremi’nin 1. yıl dönümünün ardından…

Geçen sene 24 Ocak tarihinde Elazığ’daki depremde yardıma koşan STK’ların ortak hareket etmesi sonucu oluşan kıvılcımla, afet dönemlerinde çok kritik rol oynayacak Afet Platformu’nu kurmuştuk. Elazığ’dan sonra sırasıyla Van’daki deprem, Edirne’deki mülteci krizi, Giresun’daki sel ve İzmir’deki depremde aktif rol oynayan afet platformu, bugünlerde afetlere hazır olmak için birbirinden önemli projeler başlatmış durumda.

Lafı hiç uzatmadan Elazığ Depremi’nin 1. yıl dönümü bağlamında tarihe not düşmek maksadıyla hazırladığımız videomuzu paylaşmak isterim. Bu videoda Elazığ’da neler yaptığımızı gözlemleyebilirsiniz. Videoda ortaya çıkan bazı kareleri de bu yazının farklı yerlerinde paylaşıyor olacağım. 
 


Geçen sene yine bu zamanlarda Afet Platformu’nu nasıl kurduğumuzu detaylarıyla anlattığım blog yazısını paylaşmıştım. Bu yazıyı https://www.serhansuzer.com/tr/elazigda-bizim-stklar-tarih-yaziyor linkinde okuyabilirsiniz.

Başlangıcın özeti

Bu yazıda özetle aşağıdakileri belirtip, sonrasında başlangıçla ilgili birçok detay vermiştim:

Afet Platformu’nun başlangıcı Elazığ Depremi’ne dayanıyor. Elazığ’da hem birbirimizle haberleşerek hem de bazı STK’larla tesadüfen karşılaşarak 8-10 STK bir araya geldik.


Elazığ Ticaret Odasında önce kendi aramızda görüşme yapıp birlikte hareket etme kararı aldık. Ticaret Odası bizi destekledi, merkezlerinin kapısını bize açtı, akabinde depo tahsis etti. Sonra Vali’yle ve AFAD Başkanıyla hep beraber görüşmeye gittik. Kabul gördük ve çalışmaya başladık. Elazığ’daki afette akut dönemin çabuk atlatılmasına büyük katkımız oldu.

Bu ilk yazının akabininde Elazığ’da yaşadıklarıma, gözlemlerime ve bunların bana bir kez daha düşündürdüğü çözüm önerilerine dayalı bir yazı daha kaleme almıştım: https://www.serhansuzer.com/tr/deprem-degil-bina-oldurur


Bu yazıda çözüm önerilerini aşağıdaki gibi sıralamış, bu maddeleri tek tek açıklamıştım:

1) Dayanıklı bina çözümleri

2) Yeni şehir tasarımları

3) Gerçek bir kentsel dönüşüm


4) Mühendis müteahhitler

5) Çağdaş bir şehir planlama

6) Afet eğitimi

7) Doğru yere doğru bina

8) Kamunun etkin inisiyatif göstermesi

9) Denetlemelerin tavizsiz yapılması

10) ARGE’ye destek artmalı

11) Eğitim şart


İzmir Depremi olunca, deprem bölgesinden hızlıca “İzmir’de bir kez daha görevimizin başındayız” başlıklı bir yazı kaleme alıp Afet Platformu’nun aktif olarak afet yönetimine geçtiğini duyurmuştum:  https://www.serhansuzer.com/tr/izmirde-bir-kez-daha-gorevimizin-basindayiz

İzmir’de akut dönemi atlatıp devir teslimi gerçekleştikten sonra İzmir Depremi’nde neler yaptığımıza dair bir yazı daha kaleme almıştım: https://www.serhansuzer.com/tr/afet-platformu-ve-izmir-depreminde-yaptiklarimiz


Kritik hazırlık projeleri

Bu yazıda biraz olsun afet platformunun yapısına da değinmiş, komisyonlarımızdan söz etmiştim. Özetle, platformumuzda toplamda yedi komisyonumuz var: Yönetişim, Hazırlık, Üyelik, Dış İlişkiler, Kaynak Geliştirme, İletişim ve Kriz Masası. Ayrıca tüm bu komisyonların sözcülerinin ve dönem sözcüsünün icrayı gerçekleştirdiği Yürütme Kurulu’ndan bahsedebilirim.

Geçen seneden bu yana Elazığ, Van, Edirne, Giresun ve İzmir’deki aktif afet yönetimimizin dışında, çeşitli hazırlık projeleri başlattığımızı da gururla sizlere duyurabilirim. Her zaman söyledim, yine tekrar etmek istiyorum: Can ve mal kaybını ve ortaya çıkabilecek psikolojik sorunları asgariye indirebilmek için aktif afet yönetimi yapmadığımız dönemlerde geliştireceğimiz hazırlıklar çok önemli. Bunun için de afet platformu olarak aşağıdaki projeleri başlattık. Bu projeleri özet kapsamlarıyla birlikte sizlerle paylaşmak isterim:

PROJELER VE KAPSAMLARI

● Afet Eylem Planı
Türkiye'deki herhangi bir destinasyonda herhangi bir afet meydana geldiğinde ilk bilginin elde edilmesinden, kurulan organizasyonun devir teslimine kadar olan sürecin tüm detaylarının belirlenmesi, tüm kuralların koyulması ve protokollerin hazırlanması.

● Standardizasyon ve Kapasite Geliştirme
Arama kurtarma, ihtiyaç analizi, insani yardım ve psiko-sosyal alanında faaliyet gösteren STK’ların afet yönetimindeki standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara Afet Platformu kapsamında hareket eden tüm STK’ların uymalarının sağlanması. (Bu proje Platform üyelerinin çalışanlarına yönelik kapasite artırıcı eğitimler düzenleme projeleri ile de ortak başlıklar belirlenmesi açısından bağlantılıdır. Kriz Masası ve Yönetişim Komisyonu, özellikle gönüllülerin platformun ortak standartları konusunda eğitimleri gibi konular üzerinde duruyor.)

● Risk ve Risk Azaltma Raporları
Türkiye'de iller bazında afet (deprem, sel, heyelan, kuraklık, salgın vb.) risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemlerin raporlanması.

● İlk Müdahale Ekipleri Projesi
Olası bir afette, depremin bittiği dakika itibariyle harekete geçecek ve profesyonel arama-kurtarma ekipleri bölgeye gelene değin kendi mahallesindeki afetten etkilenen bireylere ilk müdahalede bulunacak yirmişer kişilik yerel ekiplerin oluşturulmasına dayalı sosyal sorumluluk projesi.

● Dijital Araçlar
Afet sonrası gönüllülerin ve kurumların afetten etkilenen bireyler ile yardıma muhtaç hayvanlara müdahale etmesi için barınma, beslenme, tedavi ve ulaşımlarını sağlayacak her türlü güncel bilginin ve teyitli alanları (toplanma alanları, vb.) tek bir harita üzerinde gösteren yazılımın oluşturulmasıdır.

● Uzman Ağı
Afet alanında çalışmalar yapan bilim insanlarını, hukukçuları ve afetten etkilenen bireyleri uzmanlıklarından yararlanmak üzere platformun birer paydaşı haline getirmek ve aktif iletişimi sürdürmek üzere önerilen projedir. Uzman Ağı ile yapılan güncel değerlendirmeleri, afet bilinci çalışmalarını, çalıştayları ve kamuoyu bilgilendirmelerini kapsar. Bu projenin uzmanlar ayağı genişletilebilir: afetle ilgili farklı başlıklarda (meteoroloji, fay hareketleri, enerji sistemleri, sosyal hizmetler, tıp vb.) çalışan uzmanlar da dahil edilebilir. Ayrıca sahanın ve platformun ortaya çıkaracağı ihtiyaca göre ağdaki uzmanlar ile sohbet formatında etkinlikler gerçekleştirilebilir.

Birbirinden önemli bu 6 projeyi gerçekleştirebilirsek afetlerin olumsuz etkilerini asgariye indirme anlamında çok önemli aşamalar kaydetmiş olacağız. Yukarıdaki projeler ve daha da ötesini gerçekleştirecek Afet Platformu’nun üyesi tüm STK kardeşlerimize şu ana kadar gösterdikleri ve bundan sonra da gösterecekleri tüm olağanüstü çabalar için can-ı gönülden teşekkür ederim.

İnsanlığa, vatana ve millete katkı vermeye devam edeceğiz. Geleceğimiz aydınlık.

İlginizi Çekebilir
Yorumlar ( 0 )
Bu yazı hakkında ilk yorumu siz yapın...
Yorumlarınız için